Home

Martin Mosebach

Donnerstag, 12.11.2015, 20 Uhr Bertleinaula, Martin-Luther-Str. 2 VVK € 3,- / AK € 5,- Der Büchner-Preisträger Martin Mosebach, geboren 1951 in Frankfurt am Main, wo …

top